Bangkok POSN

ประกาศผลสอบสอวน.กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562

ระบบจะประกาศคะแนนสอบรายบุคคล และเปิดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าอบรม (สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)

ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ภายหลังจากที่ศูนย์วิชาทั้ง 5 ศูนย์ ประกาศผลสอบที่หน้าเว็บไซต์แล้ว

 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องยืนยันสิทธิ์ พิมพ์ใบยืนยันสิทธิ์ และเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ วันและเวลา ตามสถานที่ที่ศูนย์วิชากำหนดไว้

ระเบียบการรับสมัครสอวน.

ติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหา

ติดต่อเพื่อสอบถามและแจ้งปัญหาในการสมัครได้ที่ช่องทางแฟนเพจเฟสบุ๊คเท่านั้น ผู้สมัครจากศูนย์อื่น ๆ กรุณาสอบถาม ณ เว็บไซต์ที่สมัคร